Vad vi kan göra för er

VAD VI KAN GÖRA FÖR ER

BOKFÖRING

Kontroll och genomgång av underlag

Löpande redovisning för små & medelstora företag

Avstämningar

Momsdeklarationer

BOKSLUT & DEKLARATIONER

Upprättar bokslut, årsredovisningar & deklarationer

för samtliga bolagsformer

Samarbetar med ett flertal välrenommerade

revisionsbyråer

LÖNEHANTERING

Löpande lönehantering

Semesterberedning

Avtalshantering

Arbetsgivaredeklarationer

Kontrolluppgifter

UPPSTART AV FÖRETAG

Hjälp vid uppstart av samtliga bolagsformer

Budget & kalkylering

Behjälplig med skatte- & avgiftsdeklarationer

Kontakt med myndigheter

EKONOMISK & JURIDISK RÅDGIVNING

Ekonomisk rådgivning

Vi erbjuder våra klienter juridisk rådgivning

vid behov

VÅRA PRISER

Löpande bokföring 650 kr/h + moms

Lönehantering beroende på uppdragets storlek

Bokslutsarbete 750 kr/h + moms

Fast pris kan avtalas beroende på uppdragets storlek